U bent hier

Ontginning

Zonder ooit , (tot rond 1830 ? , al wordt er wel in het Markeboek over “kotters of keuterboertjes gesproken) , bewoond te zijn geweest werd “ Het Dalmsholt “ sinds 1460 vanuit Kasteel Rechteren en Vilsteren beschouwd en bestuurd als een Marke.Ten behoeve van begrazing door vee , en van hout , turf en oerijzer . Daaraan ontleent het ook zijn naam: In het Markeboek van de periode 1460 tot 1659 wordt vermeld dat hier …”veel holt groeit op veel lage dalgronden”. Het gaat om de jeneverbes, vlier ,els, wilg, populier en berk. Vogels en wild bevolkten het gebied. De Fam. Van der Wijck van Huize Archem bezat dan ook een jachthuis aan (nu) de Lovenseweg.
Rond 1830 start de ontginning van vooral de heide , en de ontwikkeling van de boerenstand.

Tussen 1910 en 1935 bezat Dalmsholte aan de spoorlijn Deventer- Ommen een eigen station/halteplaats.
De school was tussen 1914 en eind zestiger jaren in bedrijf in de rol van spil van de gemeenschap ; deze wordt sinds die tijd gevormd door het buurthuis , de Dalmshoeve , ook in gebruik als restaurant.

De wegen werden eerst rond 1933 verhard , elektriciteit en water kwamen in 1956 , resp. 1959.

Dalmsholte bezat veel veenplassen ( in de heide) , waarop ’s winters geschaatst werd , in de jaren eind 20e eeuw vielen die droog , door waterwinning en ontwatering. Het Loovenne was daar de bekendste van.

Zie verder “Dalmsholte , eeuwenlang land van moeras,turf, heide en grote veenplassen”van Dieks Horsman.