Welkom bij Plaatselijk Belang Dalmsholt - Ommen

Eind 2015 werd door passeren van de Stichtingsacte bij Notaris Post Ommen de oprichting van Plaatselijk Belang Dalmsholte-Ommen een feit.
Daar ging een lange voorgeschiedenis aan vooraf.
Dalmsholte was het enige buurtschap van Ommen zonder een eigen plaatselijk belang. Daarin werd dus nu eindelijk voorzien.

De streek Dalmsholte is verspreid over twee gemeenten : Dalfsen en Ommen. De belangen in de gemeente Dalfsen worden behartigd door Plaatselijk Belang Lemelerveld- Dalmsholte , en die van Ommen door Plaatselijk Belang Dalmsholte-Ommen. Vandaar de laatste toevoeging.

De taken van ons Plaatselijk Belang zijn ruim : het vertegenwoordigen en behartigen van alle belangen.
We kunnen daarbij denken aan :
- Infrastructuur ( de wegen , bermen , ontsluitingen , bereikbaarheid ). Ook die van de Provincie ( de N348)
- Openbaar vervoer/ buurtbus/regiotaxi.
- Beheer openbare ruimte , zoals verlichting , groen , sloten , greppels , watergangen, straatmeubilair , bewegwijzering
- Kabels en leidingen , daaronder thans glasvezel begrepen.
- Buurtpreventie
- Ruimtelijke ordening , bestemmingsplannen , ruimtelijke visies , uitwerkingsplannen
- Herbestemming voormalige agrarische bedrijven /schuren , wonen , leeftijdsbestendig wonen
- Onderwijs
- Zorg
- Leefbaarheid en bewonersparticipatie , o.a . via de Participatieraad.

Op de Algemene Leden Vergaderingen worden de belangen geinventariseerd , en regelmatig met het gemeentebestuur van Ommen besproken.

De Statuten van ons Plaatselijk Belang zijn binnenkort te downloaden.

Er wordt nog gewerkt aan deze website.

Wel kunt u zich vast aanmelden. Klik hiervoor rechtsboven in het menu op 'aanmelden'.

Bedankt voor uw bezoek!